Ηλεκτρονική Τιμολόγηση/Τραπεζική Εντολή

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, με σκοπό την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του κοινού, στοχεύει στην πλήρη αυτοματοποίηση των συστημάτων του εφαρμόζοντας την ηλεκτρονική τιμολόγηση και ενημέρωση.  Όσοι επιθυμείτε να λαμβάνετε τα τιμολόγια σας ηλεκτρονικά παρακαλώ όπως υποβάλλετε συμπληρωμένη την πιο κάτω αίτηση.

Δημιουργία αυτόματης τραπεζικής εντολής για πληρωμή του λογαριασμού σας

Επιπρόσθετα για όσους το επιθυμούν το Σ.Α.ΠΑ. μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία αυτόματης τραπεζικής εντολής για πληρωμή του λογαριασμού σας.  Το μόνο που χρειάζεται από εσάς είναι να επισυνάψετε το ΙΒΑΝ σας στην πιο κάτω δήλωση.

    Σε περίπτωση που θέλετε να πληρώσετε με direct debit/τραπεζική εντολή επισυνάψετε το IBAN σας


    Η εντολή αυτή μπορεί να αποσυρθεί ή να ανασταλεί αφού ειδοποιηθεί σχετικά το Σ.Α.ΠΑ ηλεκτρονικά πριν την ημερομηνία εξόφλησης που αναγράφεται στον λογαριασμό.