Μήνυμα Γενικού Διευθυντή

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Καλωσορίσατε στην καινούργια μας ιστοσελίδα, η οποία θα αποτελεί πλέον την πύλη της καθημερινής μας επικοινωνίας παρέχοντας σας όχι μόνο άμεση ενημέρωση και ποιοτική εξυπηρέτηση αλλά και το βήμα όπου θα μπορείτε να εκφράσετε τις απόψεις, εισηγήσεις και τα παράπονα σας συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας αμφίδρομης σχέσης.

Η περιοχή μας αλλάζει συνεχώς προς το καλύτερο και τα αποτελέσματα είναι παραπάνω από εμφανή.  Αυτή η δυναμική στην ανάπτυξη θα ήταν αδύνατη χωρίς ένα λειτουργικό αποχετευτικό σύστημα που να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τόσο τα λύματα όσο και τα όμβρια ύδατα.  Στόχος μας είναι όχι μόνο ένα υγειονομικά ασφαλές περιβάλλον το οποίο θα είναι ελκυστικό τόσο για τους ντόπιους κατοίκους του όσο και για τις εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες μας κάθε χρόνο, αλλά και να διασφαλίζουμε ότι με μια ενδεδειγμένη και αποδοτική διαχείριση των λυμάτων και ομβρίων υδάτων συνεισφέρουμε στην κυκλική οικονομία και αειφόρο ανάπτυξη.  Βιοαέριο και λάσπη για παραγωγή ενέργειας, λάσπη για δημιουργία λιπασμάτων και τέλος νερό που μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία χρησιμοποιείται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι υποπροϊόντα που προέρχονται από την επεξεργασία των λυμάτων.

Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας διαμέσου μιας ορθολογιστικής αξιοποίησης των πόρων του Οργανισμού.  Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας στην συν διαμόρφωση της περιοχής μας προς όφελος όλων.

Νικόλας Α. Πάπαλος, B.Eng.(Hons), Msc
Γενικός Διευθυντής, Σ.Α.ΠΑ.
Τ.Θ. 60474, 8103 Πάφος
Tηλ.: +357 26 818202
Ηλεκτρ. Ταχ: npapalos@eoap.org.cy