Διαδικτυακές Πληρωμές

Για την πληρωμή των αποχετευτικών τελών ηλεκτρονικά κάντε κλικ στο πιο κάτω κουμπί (jccsmart) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας

Για να λαμβάνετε το λογαριασμό σας ηλεκτρονικά πατήστε εδώ

Για δημιουργία τραπεζικής εντολής πατήστε εδώ