Πρόνοια για σύνδεση

Οδηγίες προς ιδιοκτήτες και εργολάβους που επιθυμούν να λάβουν πρόνοια για την κατασκευή της Ιδιωτικής Υπονόμου της Οικοδομής

Εάν σκοπεύετε να λάβετε πρόνοια για την κατασκευή της Ιδιωτικής Υπονόμου της Οικοδομής σας η οποία βρίσκεται σε περιοχές όπου δεν λειτουργεί ακόμη το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου (ΣΑΠΑ) σας δίδει τις πιο κάτω χρήσιμες οδηγίες:

  • Το φρεάτιο σύνδεσης (δηλαδή το φρεάτιο που κατασκευάζεται στο σύνορο του τεμαχίου σας με το δρόμο), πρέπει να είναι κατασκευασμένο από σκυρόδεμα ή πλαστικό, να είναι υδατοστεγές και να έχει εσωτερικές διαστάσεις 75 Χ 75 εκ. και βάθος 140 εκ. από το ύψος του πεζοδρομίου. Στο πυθμένα του φρεατίου πρέπει απαραίτητα να σχηματίζεται αυλάκι ροής. Το κάλυμμα του φρεατίου πρέπει να είναι από χυτοσίδηρο ή ελατοσίδηρο σύμφωνα με το πρότυπο EN 124 και να έχει ελάχιστες διαστάσεις 60 Χ 45 εκ.
  • Τα νέα φρεάτια για σύνδεση με το αποχετευτικό σύστημα τα οποία θα βρίσκονται μέσα στην αυλή του υποστατικού σας, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα ή πλαστικό, να είναι υδατοστεγή, να έχουν αυλάκι ροής στον πυθμένα και να έχουν εσωτερικές διαστάσεις 45 Χ 45 εκ. Το κάλυμμα του φρεατίου πρέπει να είναι από χυτοσίδηρο ή ελατοσίδηρο σύμφωνα με το πρότυπο EN 124 και να έχει ελάχιστες διαστάσεις 45 Χ 45 εκ.
  • Οι σωλήνες αποχετεύσεων πρέπει να είναι από πλαστικό uPVC διαμέτρου 110 χλτ. σύμφωνα με το πρότυπο EN 1401 (χρώματος πορτοκαλί) και να τοποθετούνται με ελάχιστη κλίση 1%.
  • Σε περίπτωση άντλησης των λυμάτων από υπόγειο ή ημιυπόγειο, πρέπει απαραίτητα να αποτείνεστε στο ΣΑΠΑ για ορθή καθοδήγηση όσον αφορά τις διαστάσεις του αντλιοστασίου που θα κατασκευαστεί καθώς και τον αριθμό και χαρακτηριστικά των αντλιών λυμάτων.
  • Σε περίπτωση που τα υποστατικά περιλαμβάνουν εστιατόρια, τότε απαιτείται οπωσδήποτε η κατασκευή λιποπαγίδας και θα πρέπει και πάλιν να αποτείνεστε στο ΣΑΠΑ για καθοδήγηση όσον αφορά το μέγεθος και τη διάταξη της λιποπαγίδας.

Σημειώνεται ότι στο ΣΑΠΑ υπάρχουν διαθέσιμα τυπικά σχέδια για την κατασκευή φρεατίων, τοποθέτηση αγωγών, κατασκευή αντλιοστασίων και λιποπαγίδων, και μπορείτε να τα βρείτε εδώ

Οι τεχνικοί του ΣΑΠΑ είναι πάντα στη διάθεσή σας για να λύσουν απορίες και να δώσουν συμβουλές στο τηλέφωνο 26818202 και στο ηλ. ταχυδρομείο soteriageorghiou@sapa.org.cy