Προσωπικό ΣΑΠΑ

Γενικός Διευθυντής

Νικόλας Πάπαλος

Τεχνικές Υπηρεσίες

Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών: Γιώργος Χ΄΄Γεωργίου

Γιώργος Καραγιάννης – Εκτελεστικός Μηχανικός

Ιωάννης Ονουφρίου – Εκτελεστικός Μηχανικός

Κατασκευαστικό Τμήμα

Έλενα Σοφιανού – Τεχνικός Μηχανικός

Άντρη Χαραλάμπους – Τεχνικός

Τμήμα Συνδέσεων

Σωτηρία Γεωργίου  – Τεχνικός Μηχανικός

Τμήμα Συντήρησης

Kωνσταντίνος Τζιώλης – Τεχνικός

Μιχάλης Πηλέας – Εργάτης

Διαχωρισμού/Άδειες Οικοδομής

Κυριάκος Χ΄΄Αντωνης – Τεχνικός Μηχανικός

Βιολογική Μονάδα

Λάζαρος Αναστασίου – Τεχνικός Μηχανικός

Κυριάκος Κούσπος – Τεχνικός

Ηλίας Χ΄΄Παπάς – Τεχνικός

Χρίστος Χαραλάμπους –Εργάτης

Σάββας Σπύρου – Εποχικός Εργάτης

Νίκος Στρόππος – Τεχνικός Εργάτης

Χρίστος Χρυσοστόμου – Τεχνικός Εργάτης

Διεύθυνση

Διοικητικός Λειτουργός: Χρίστος Θεοδώρου

Γραμματέας Γενικού Διευθυντή

Μαρία Παπαβασιλείου – Βοηθός Γραφείου

Αρχείο

Μαρία Χριστοδούλου – Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Σταυρούλα Χ΄΄Σοφόκλη – Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Κλητήρες/Καθαρίστρίες

Πάμπος Ταμαμουνάς – Εργάτης

Βαλεντίνος Αθανασίου – Εργάτης

Σκεύη Πιερέττη – Καθαρίστρια

Μυρούλλα Δημητρίου – Καθαρίστρια

Οικονομικό Τμήμα

Διευθύντρια Οικονομικού Τμήματος: Χριστίνα Γεωργιάδου

Λογιστήριο

Έλενα Στυλιανού – Λειτουργός Λογιστηρίου

Κυπρούλα Λάμπρου – Λογιστικός Λειτουργός

Φορολογικό Τμήμα

Μαρία Αργακιώτου – Λογιστικός Λειτουργός

Χριστίνα Ιωαννίδου – Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Άννα Παπαγεωργίου – Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Φωστήρα Χαραλάμπους – Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Γεωργία Χρίστου – Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός