Δεν πήρατε το λογαριασμό σας;

Εάν δεν έχετε πάρει κατάσταση του λογαριασμού σας, παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί η πιο κάτω αίτηση για να σας αποσταλεί λογαριασμός με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο(*) είναι απαραίτητα, ενώ τα υπόλοιπα είναι υποβοηθητικά για επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων του λογαριασμού.

Εαν επιθυμήτε να λαμβάνετε τον λογαραριασμό σας πλέον ηλεκτρονικά παρακαλώ πατήστε εδώ