Τι να μην ρίχνω στο αποχετευτικό

Η ομαλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος εξαρτάται άμεσα από τη σωστή χρήση που του γίνεται. Για το λόγο αυτό επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε τι πρέπει να αποφεύγετε να απορρίπτετε στο σύστημα αποχετεύσεων, έτσι ώστε αυτό να λειτουργεί ομαλά και άψογα χωρίς να προκαλείται κίνδυνος φραξίματος στους αγωγούς σας.

Νερά της βροχής

Απαγορεύονται αυστηρά. Αυτά διοχετεύονται μόνο στις σχάρες του δρόμου, όπου υπάρχουν, ή σε απορροφητικούς λάκκους μαζί με τα υπόγεια νερά.

Λάδια και Λίπη

Καλύτερα μετά από κάθε χρήση, τα λάδια να μαζεύονται σε δοχεία και να απορρίπτονται στα σκύβαλα ή για μεγάλες ποσότητες να τοποθετείται λιποπαγίδα.

Φαγητό

Το φαγητό πρέπει να απορρίπτεται στους κάδους.

Μωρομάντηλα, Πάνες και Σερβιέτες υγείας

Πρέπει να απορρίπτονται στα σκύβαλα για να μη φράσσουν τους αγωγούς.

Άμμος

Να τοποθετείται αμμοπαγίδα εκεί όπου υπάρχουν μεγάλες ποσότητες.

Μπογιές και άλλες χημικές ουσίες

Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη τους στο αποχετευτικό σύστημα.